15.11.10

SOPAR FINAL DE TEMPORADA

Mentrestant un va tallant.....
l'altre, amb cara de poseso, va endrapant !!!
La solitut del guerrer.
Mès pernil, mès pernil... que no se respire miseria!!!
Sembla que el pà s'hagi sucat sol.